Mellem tradition og fornyelse
Om Mogens Leanders magiske billedunivers

Af Tom Jørgensen, redaktør af Kunstavisen

Mogens Leander har for længst slået sit navn fast som fornyer af den årtusindårgamle ikontradition. Få er imidlertid klar over, at samme kunstner i over 30 år også har skabt "ganske almindelige" oliemalerier. Oliemalerier, som på mange måder kredser om de samme tematikker som ikonerne, men på væsentlige punkter er helt anderledes.

Disse forskelle bunder i to diametralt modsatte kunstopfattelser, den østlige ortodokse og den vestligt verdslige. Forskelle, som Mogens Leander med sine værker griber direkte ned i.

Lad os starte med dem, vi kender mest til, ikonerne. Her er det lykkedes Leander at skabe moderne udgaver af det helt specielle fænomen, som ikonerne er i den ortodokse kirke. Her opfattes ikonet ikke først og fremmest som et kunstværk, man kan nyde æstetisk. Ikonet er et fysisk udtryk for Gud og fordi Gud som uskabt er hævet over tid, sted og rum er der ikke brug for det centralperspektiv, som siden renæssancen og frem til modernismen har været normen i den vestlige kunstforståelse.

Farverne i et ikon er derfor heller ikke naturalistiske, men symbolske med guldfarven som symbol på og manifestation af Guds stråleglans.

Det er dette ekstremt regelbundne maleri, Mogens Leander forholder sig til i sin kunst. Han gør det ikke ved at ændre på reglerne, ikonets fysiske rammer og udtryk, men ved at modificere indholdet. Dette betyder, at kunstneren stadig opererer med to- eller tredelte billeder med et centralt motiv og forskellige undermotiver i meget stramme kompositioner.

Det eksperimenterende ved ikonerne består i Mogens Leanders nærmest alkymistiske brug af kemiske stoffer, samt hans assemblageteknik, hvor alverdens ting og sager lige fra antikke mønter, spydspidser, udrevne bogsider og kobberledninger til smykker, rejsekrucifikser, skarabæer og legetøjsbiler placeres på billedfladen. Hvert eneste motiv og farve på Leanders moderne ikoner har en symbolsk betydning, som beskueren bl.a. kan få et indblik i ved titelvalget.
1 2 / næste
Copyright 1999 - 2022 © Mogens Leander
The New Icon-School of Denmark, Foundation of MCMLXXXIV.